سیاست‌نامه حریم خصوصی

آگهیزن  به حریم خصوصی کاربران خود احترام می‌گذارد و متعهد به حفاظت از اطلاعات شخصی است که شما در اختیار آن می‌گذارید.

 از آنجا که جمع‌آوری و پردازش اطلاعات شخصی بخش غیرقابل اجتنابی در فرآیندهای مبتنی بر تلفن همراه و اینترنت است لذا به منظور آگاهی کامل از سیاست و عملکرد آگهیزن  در این زمینه، مطالعه این سند تحت عنوان «سیاست‌نامه حریم خصوصی» و هر گونه پیام دیگری که در خصوص جمع‌آوری و پردازش اطلاعات توسط آگهیزن به حساب کاربری شما ارسال می‌شود، ضروری است.

این سند مشتمل بر موارد ذیل است:

1- تغییرات این سند و تکلیف شما به اطلاع‌رسانی تغییر اطلاعات شخصی

2- سایت و خدمات اشخاص ثالث

3- کدام اطلاعات شخصی توسط آگهیزن جمع‌آوری می‌شوند

4- از اطلاعات شخصی چه استفاده‌ای می‌کنیم

5- اطلاعات شخصی در اختیار چه اشخاصی قرار می‌گیرند

6- امنیت اطلاعات شخصی

7- پرسش‌ها و درخواست‌های شما

8- شرایط درخواست

 

1402-08-06